ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ทดสอบทางภาษา
 ข้อมูลทั่วไป
   วัตถุประสงค์
  โครงสร้างศูนย์ทดสอบ
 


 

 

 

 

ศูนย์ทดสอบทางภาษา ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 โทร.025795566 ต่อ 1302,1321 แฟ็กซ์. 029428074